Laatste clubavond in de ‘Tweesprong’.

Op de laatste fotoclubavond in onze vertrouwde omgeving met als thema ‘seriefotografie’ waren 21 leden aanwezig.
Het bleek voor velen toch een moeilijk onderwerp. Enkele groepen waren helemaal niet tot een serie gekomen en de groepen die wel een bijdrage hadden ingeleverd daarvan was soms de ‘serie’ veranderd in een collage. De opzet van het bestuur om in groepsvorm met elkaar op pad te gaan is ten dele geslaagd te noemen. Het moeilijkst bleek om met zijn allen op een zelfde tijdstip op pad te gaan om de foto’s te maken. Het onderwerp van de ‘serie’ was hierbij niet het discussiepunt. Het bestuur/activiteitencommissie is van plan om toch op deze voet verder te gaan met dan een ‘makkelijker’ onderwerp. Het met elkaar in groepjes, 2 à 3 personen, foto’s maken bevordert het contact onderling en stimuleert om je hobby naar een hoger plan te brengen.

De getoonde seriefoto’s werden op verzoek van de aanwezigen door Nol op vakkundige wijze van commentaar voorzien. Al met al een geslaagde avond!

Volgende fotoclubavond, op donderdag 3 mei, is een praktijkavond met als onderwerp ‘tabletop’ fotografie, dus neem vooral je camera mee.

Deze avond vindt plaats op onze beoogde nieuwe locatie; Denksportcentrum, de Oost 52 ,8253 CV Dronten.
Dit is recht tegenover de hoofdingang van de Regenboog en er is voldoende parkeerplaats op het naastgelegen parkeerterrein.
LET OP: neem de ingang waar de Kiekendiefbanner staat! (anders lopen we de andere vereniging in de weg).
Aangezien we daar tegelijk met een andere vereniging zullen zijn, gaan we die avond uittesten hoe deze locatie zal bevallen. (inloop vanaf 19.45uur)

Facultatieve clubavond met thema serie.

A.s donderdag 26 april is de facultatieve avond van de maand april. Zoals bekend gaan we deze avond kijken of het gelukt is om met groepjes van 5 personen een serie te maken van een bepaald vrij te kiezen onderwerp. De bedenkers van deze avond (het bestuur) hebben al een behoorlijk portie kritiek over zich heen gekregen en links en rechts hebben een aantal leden de handdoek in de ring gegooid. Toch zijn we nog vol verwachting van wat er wel van dit onderwerp terecht is gekomen. Het is de bedoeling geweest om eens te kijken of leden onderling afspraken met elkaar konden maken en out of the box konden fotograferen. Dat dit niet makkelijk is moge duidelijk zijn. Er is bewust gekozen om verder geen regels over formaat, kleur of wijze van presenteren te geven. Dat is aan jullie. Misschien zijn er wel ideeën door een groepje waar nog nooit aan is gedacht. We zijn dan ook zeer benieuwd wat er uiteindelijk van terecht is gekomen. Uiteraard stellen wij het ook op prijs dat er feedback komt op deze opdracht. We zijn er om van elkaar te leren. Schroom dus niet om dit op de 26e middels een gefundeerde onderbouwing feedback te geven.

Koos Bax winnaar jaarlijkse fotowedstrijd.

Koos Bax is dit jaar winnaar geworden van de fotowedstrijd met als thema “Liefde”. Helaas waren er deze avond relatief weinig leden aanwezig. Met een totaal van 16 inzendingen was dit niet een aantal dat we jaarlijks gewend zijn. Aan het thema kon het niet liggen want waar zit nu geen liefde in? Zoals gebruikelijk mochten de aanwezigen leden de foto’s twee keer beoordelen. De eerste keer was dit alleen op de foto. De tweede keer mochten er defintief punten worden gegeven voor de foto met daarbij het verhaal van de fotograaf als achtergrond.

20180412 203416

Hierbij bleek dat Koos Bax met een straatlengte voorsprong de opvolger werd van Martien Hoogebeen. Op de tweede plaats einidigde Fred Bervoets en Jolande Krol – van Veen en Marion Westveer eindigden gezamenlijk op de derde plaats.

20180412 2139120
vlnr Fred, Koos, Marion en Jolande.

Door de leden werd ook het thema voor volgend jaar gekozen. Er kon worden gekozen uit drie onderwerpen waarbij “lange sluitertijden” duidelijk als winnaar uit de bus kwam. Hopelijk wordt volgend jaar het gebruikelijke aantal van + 25 weer gehaald.

20180412 213821

Een trotse Koos Bax voor de 2e keer winnaar van de jaarlijkse April wedstrijd.

Overige mededelingen

Vanuit de fotoclub Lelystad is het voorstel gekomen om voor de leden die dit willen hun portfolio van c.a. 6 foto’s te laten becomentariëreren door fotoleden van de fotoclub Lelystad. Data hiervoor zijn 30 april en 6 juni. Over de exacte inhoud, wijze van aanleveren etc. zal via de mail nog worden gecommuniceerd.

Jaarprogramma

Door Erik Jan werd het programma voor de rest van het jaar nog doorgenomen. Hierbij alvast een korte opsomming van het programma zodat de agenda’s kunnen worden gevuld. De data staan vast. De onderwerpen kunnen nog worden aangepast. Hou dus vooral de website en de mail in de gaten.

Donderdag 26 april inleveren werkgroep Serie foto’s.

Donderdag 3 mei praktijkavond fotografie tabletop (locatie volgt zsm)

Zaterdag 12 mei Uitje Zuiderzeemuseum Enkhuizen (verzamelen 10.00 uur op parkeerplaats museum in Enkhuizen).

Donderdag 31 mei (ovb) fotoa vond omgeving Bataviastad – Lelystad.

Donderdag 13 september zomerfoto’s met als thema “actie in/op vakantie”.

Donderdag 11 oktober new born fotografie

Donderdag en zaterdag 8 en 10 november macrofotografie theorie en praktijk in Orchideeën hoeve.

Donderdag 13 december tabletop fotografie.