Disclaimer

Disclaimer/Copyright

Op alle afbeeldingen en teksten die op het domein “fotoclubkiekendief.nl” vermeld staan rust auteursrechtelijke bescherming.

Alvorens deze afbeeldingen en of teksten te mogen gebruiken dient eerst toestemming te worden gegeven door de maker.
Hiervoor dient u schriftelijk contact op te nemen met het bestuur van Fotoclub Kiekendief.

Fotoclub Kiekendief heeft geen opdracht gegeven tot het maken van afbeeldingen en/of teksten die op het domein “fotoclubkiekendief.nl” vermeld staan.

Fotoclub Kiekendief is niet aansprakelijk voor de inhoud, de afbeeldingen en de inhoudelijke teksten welke worden weergeven op het domein “fotoclubkiekendief.nl”, op subdomeinen of de websites waarnaar, middels een link, wordt verwezen.

Leden van Fotoclub Kiekendief beheren hun eigen subdomein binnen het domein “fotoclubkiekendief.nl”.
Er bestaat een mogelijkheid dat er door de leden tijdens het uploaden van afbeeldingen  en/of teksten, virussen of andere schadelijke software wordt meegezonden.
Fotoclub Kiekendief is hiervoor niet aansprakelijk.

Fotoclub Kiekendief is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of lichamelijk letsel tijdens de activiteiten die plaatsvinden binnen het clubhuis. Tijdens deze activiteiten geldt dat ieder lid verantwoordelijk is voor zijn/haar eigendommen.

Fotoclub Kiekendief is niet aansprakelijk voor de door de activiteitencommissie georganiseerde clubactiviteiten of door leden zelf georganiseerde activiteiten die plaatsvinden buiten het clubhuis op de openbare weg, afgesloten terreinen of gebouwen elders in Nederland of andere landen.

Het bestuur van Fotoclub Kiekendief behoudt zich het recht voor pornografische, kwetsende afbeeldingen die worden geüpload naar het domein “fotoclubkiekendief.nl” te verwijderen en het betreffende subdomein te blokkeren.

-met Fotoclub Kiekendief wordt bedoeld;
de leden, de activiteitencommissie en het bestuur.