We trappen weer af voor een nieuw fotoclub seizoen!! Ondanks alle Corona perikelen en maatregelen denken we als activiteiten commissie en bestuur onze leden, met enkele aanpassingen, een veilig seizoen te kunnen aanbieden. Op donderdag 10 september starten we met de 1e clubavond met als onderwerp: “de zomerstop foto’s”. Foto’s hoeven dus niet specifiek vakantie gerelateerd te zijn. Er is voor gekozen om van de zomerstop foto’s een presentatie te maken die via de beamer kan worden getoond.  Hierdoor zijn er zo min mogelijke verplaatsingen en kan een ieder vanaf zijn stoel toelichting op de gemaakte foto’s. Alle leden hebben inmiddels een tweetal mails ontvangen met daarin de toelichting hoe we corona proof kunnen acteren tijdens de clubavonden en een 2e mail over het aanleveren van de foto’s. Nog wel het dringende verzoek om je even aan te melden voor deze clubavond via info@fotoclubkiekendief.nl. We hebben dan zicht op het aantal leden. Zoals gebruikelijk is iedereen vanaf 19.45 uur welkom en de avond start om 20.00 uur.