Voor de clubavonden worden nog leden gezocht die bij toerbeurt een keer koffie / consumpties willen schenken en aansluitend een kleine afwas willen doen. Op dit moment komt het steeds neer op dezelfde (paar) leden. Gedeelde smart is halve smart dus graag even een berichtje naar info@fotoclubkiekendief als je een aantal keer per seizoen een dienstje wil draaien.