Tijdens de clubavond van 12 mei, dat in het teken stond van de fotowedstrijd met als thema: Illusie, waren 17 leden aanwezig.

We begonnen iets eerder dan normaal, zodat de leden de wedstrijdfoto nog in de lijst en passe partout konden plaatsen. Dat was voor een enkeling al een uitdaging op zich en bleken de maten en de verhoudingen toch aan de krappe kant. Gelukkig was er een helpende hand van de wedstrijdleiding en werden de foto’s alsnog deskundig geplaatst. Het kiertje aan de zijkant bij het passe partout werd ook verdoezeld door de sticker met het fotonummer er overheen te plakken.

Na de mededelingen van de voorzitster kreeg George het woord en werden de spelregels en het verloop van de avond uit de doeken gedaan. Daarbij viel wel een kritische noot, omdat niet alle foto’s digitaal waren aangeleverd en de voorbereidende rekenbladen op deze manier niet bruikbaar bleken te zijn. Maar ook dit euvel werd professioneel opgelost en werden de skills van het hoofdrekenen op het einde van de wedstrijd aangewend.

Na de eerste anonieme ronde, waarbij alle leden de uitgestalde foto’s bekeken en jureerden werden de fotografen uitgenodigd om hun foto toe te lichten. De meest uiteenlopen verhalen waarbij Harry de lach op de gezichten van de leden wist te toveren. Verder bleek dat niet alle deelnemers tevreden waren over hun resultaat en werd het woord “desillusie” een aantal keer genoemd. Maar bovenal was de sfeer prima en de verhalen supergaaf om te horen.

Hierna werden de definitieve punten toegekend en konden Henk en George hun hoofdrekenen in de praktijk brengen. Dit bleek ook geen enkel probleem en konden de prijzen worden bekend gesteld. Het was een close finish waarbij er tussen de winnaar Koos en de tweede plek George slechts één punt verschil was. Ook waren er twee kandidaten die evenveel punten hadden om in aanmerking te komen voor de derde plek. Gelukkig waren de regels duidelijk en werd duidelijk dat deze prijs naar Peter ging en viel Diana net buiten de prijzen.

Het was een gezellig samenzijn waarbij veel gelachen werd en er veel te bepraten viel. Zo is weer duidelijk geworden dat het samenkomen tijdens clubavonden meer is dan alleen fotografie en saamhorigheid een belangrijk element is van de club.

Dit zijn de ingezonden foto’s