Hoe vaak gebeurt het niet dat we een foto maken, maar dat we eigenlijk niet weten wat deze foto ‘vertelt’. Op 11 april staat de clubavond in het teken van het verhaal van de foto. Welke boodschap vertelt de foto die je maakt? Fotografie als visuele communicatie. De fotograaf Ton Hendriks, bekend van het boek Beeldspraak, komt een lezing bij ons geven over het verhaal dat een foto vertelt.

Waar gaat de lezing over? We zien dagelijks veel foto’s om ons heen en steeds meer mensen raken gefascineerd door fotografie. Maar begrijpen we hoe wij met fotografie communiceren?

Waar moet je als fotograaf rekening mee houden als je foto’s maakt voor een groot publiek? Hoe beïnvloedt het onze interpretatie als we een foto niet in een krant zien maar in een museum? Wat zegt de stijl van een fotograaf over zijn visie? En welke ethische en theoretische kwesties kan een fotograaf tegenkomen?

Enkele quotes ontleent aan zijn boek:

*Codes ontstaan overal in verschillende perioden en in verschillende culturen. Codes zijn ingebed in de cultuur en bepalen vaak onbewust de beeldvorming.

*De basis van elke samenhang is dat we als kijker altijd foto’s die naast elkaar worden gepresenteerd of die in elkaars buurt staan, op elkaar betrekken uit een natuurlijke neiging verbanden te leggen en betekenissen te zien.

*Ondanks de bekende slogan dat een foto meer zegt dan duizend woorden, is het vaak andersom. Voor een foto zijn soms duizend woorden nodig om die te verklaren.

*Alle fotografische beelden zijn constructies van onze ideeën over de wereld en daarmee scheppen we automatisch onze identiteit.

Mocht je meer willen weten over de fotograaf Ton Hendriks, kijk dan eens hier:
1. Ton Hendriks
2. Globalstreetchild
3. Ton Hendriks website

Voorafgaande aan de lezing zijn er de gebruikelijke mededelingen en de bespreek foto.
Aanvang clubavond om 20.00 uur en het clubhuis is open vanaf 19.45 uur.