Voor de 1e clubavond van de maand oktober was de Dronter natuur- en vogelfotograaf Pieter Bosch uitgenodigd om te komen vertellen over zijn hobby. Waar tijdens de aankondiging nog een kleine winstwaarschuwing was afgegeven dat Pieter geen ervaren spreker was en hij dit dus bijna nog nooit had gedaan, spatte vanaf het begin van zijn verhaal de passie, liefde, geduld en kwaliteit voor (vogel)fotografie er vanaf.

Als 8 jarig jongetje kwam hij in aanraking met de vogels die toen nog wel eens stiekem met een lijmstokje werden gevangen door de vader van zijn vriendje, die vervolgens in de volière terechtkwamen en waar mee werd gefokt. Gaandeweg ontdekte Pieter de natuur en met name de geluiden die de vogels maakten. Dit kwam later van pas toen de fotocamera er bij kwam. Door de verschillende vogelgeluiden te herkennen wist hij welk vlees (of eigenlijk welke vogel) hij in de kuip had en kreeg hij steeds meer gevoel om de vogel op de juiste plaats te fotograferen.

Naast de vele foto’s van de vogels vertelde Pieter ook over alle instellingen, belichtingen, composities, standpunten en alles wat een goede fotograaf in zijn arsenaal moet hebben. Favoriet van Pieter is de roerdomp (foto kop artikel is van Pieter) en hij hoop ooit nog een keer de mannelijke blauwe kiekendief goed voor zijn lens te krijgen. Dat er een behoorlijk prijskaartje aan alle apparatuur zit moge duidelijk zijn. Het zijn de keuzes die in het leven worden gemaakt en waar Pieter de volle ondersteuning van zijn vrouw bij krijgt. (toch wel belangrijk!) Kortom het was een prachtige presentatie die vanaf de eerste tot de laatste minuut door de aanwezige leden geboeid werd aangehoord. Bedankt Pieter!

Voor en na de presentatie deed voorzitster Diane nog een dringende oproep aan de aanwezige leden om toch echt met input te komen voor de avonden. Als fotoclub willen we graag leuke dingen doen maar een beetje een actievere houding van de leden wordt zeer op prijs gesteld. Het ledental kan wel weer een kleine impuls krijgen en een fotoclub is er niet alleen om informatie te consumeren. Zet je beste beentje voor en kom met ideeën of durf iets te organiseren.

Op zaterdag 30 oktober gaan we wildpark Anholter Schweiz. Zie bericht op de site.