Een klein aantal leden hebben de weg weten te vinden tijdens de laatste clubavond in 2019. Deze avond stond geheel in het teken van het analoge tijdperk in de fotografie. Remco bijvoorbeeld had zijn halve collectie aan camera’s meegenomen. De avond werd geleid door Rob en dat ging hem prima af. Het analoge tijdperk ligt goed beschouwd nog niet een zo heel lang geleden achter ons.

Van de aanwezigen had iedereen nog gewerkt met een analoge camera en toebehoren. Rob en Harry lieten nog wat dia’s zien en dan vooral het verschil in kleur tussen de dia’s rond de jaren 70 en 80. Hoe korter de tijd achter ons ligt hoe beter de dia kleuren werden.

Tijdens de presentatie werden vele herinneringen opgehaald en werd uitleg gegeven bij de meegebrachte artikelen. Zo had Marian een leuk verhaal over de toverlantaarn en de flitsers met een echte lampjes.

Na de pauze werd er niet alleen over de analoge toestellen gesproken maar kwam het heden ook aan de beurt. Er ontstond een leuke discussie over hoe we de avonden zouden kunnen invullen en hoe we de leden nog meer kunnen betrekken tot het maken van foto’s. Dit laatste ging vooral over de wedstrijdfoto’s die toch maar matig werden ingeleverd. Moeten we de thema’s niet te vrijblijvend maken of is het beter om concreter te zijn met het onderwerp. Zoals zo vaak hoe meer mensen hoe meer meningen. De aanwezige activiteitencommissie leden weten in ieder geval de meningen van de leden die meededen aan de discussie.

De wedstrijdfoto’s kunnen nog tot 20 december worden ingeleverd bij Diana aan huis!!!!