Met dank aan Diana en Gert werd de doe avond meesterlijk Rembrandt licht een groot succes. Maar liefst 5 modellen waren deze avond beschikbaar om zich onder speciale licht omstandigheden te laten vastleggen. Ook de leden zorgden dat er voldoende spullen aanwezig waren om de tafereeltjes nog wat ouder en echter te laten lijken. Mooie achtergronden, kaarsen, tinnen kannen, nep druiven, rode wijn, het was er allemaal! Iedereen kon naar hartelust fotograferen. Uit de enthousiaste reacties van de leden bleek dat deze avond een voltreffer was en dat iedereen aan zijn trekken was gekomen om, op welke wijze dan ook, de modellen vast te leggen. Het resultaat zullen we ongetwijfeld op het forum zien. Leden mogen zelf foto’s plaatsen of de deze aanleveren via info@fotoclubkiekendief.nl. (ze zullen ongetwijfeld beter zijn dan de hier geplaatste foto’s ;).

Helaas was het met het aanleveren van de wedstrijdfoto’s wat minder gesteld en hebben maar een paar leden de moeite genomen om een foto aan te leveren. Daarom nogmaals het verzoek om een foto aan te leveren met het thema “Industrie”. Foto’s kunnen tot de laatste clubavond van het seizoen op donderdag 12 december worden aangeleverd. Laat je dus van je beste kant zien. Bestuur en activiteiten commissie doen hun best om een gevarieerd programma aan te bieden. Van leden mag worden verwacht dat zij op die paar momenten per jaar dat er iets van hen wordt gevraagd toch ook hun best doen!!