In de wetenschap dat in mei de clubleden een wedstrijdfoto moeten inleveren met een lange sluitertijd was het zinvol om hier extra aandacht aan te besteden. Als fotoclub zijn we blij dat we creatieve leden als Danny Tax (dannytax creatieve) tot onze leden mogen rekenen. Danny was deze avond gaarne bereid om de 32 aanwezige leden een presentatie te geven over lange en langzame sluitertijden.

Voordat Danny begon was er eerst aandacht voor een oproep om het komende boekenbal op zaterdagavond 23 maart 2019 fotografisch te ondersteunen. Het boekenbal is een nieuw evenement in de gemeente Dronten. Op de 23e maart worden boekenliefhebbers verwacht die korte pitches van lokale en bekende schrijvers kunnen bijwonen in de Meerpaal. Aansluitend zal een serieus boekenbal met dans en muziek worden gehouden. Bij aankomst zullen de bezoekers op de bekende rode loper voor de Meerpaal worden verwelkomd en de organisatie vraagt of het mogelijk is dat een aantal leden hier foto’s van wil maken. Een aantal leden heeft al toegezegd om te helpen maar er zijn meer fotografen nodig. Nadere informatie volgt z.s.m. Aanmelden kan via webmaster@fotoclubkiekendief.nl

Aansluitend gaf Rob nog een korte toelichting op de ouderen schoot van volgende week zaterdag 23 februari in zorgcentrum Coloriet. We kunnen nog steeds een paar fotografen gebruiken. Zie eerdere aankondiging op de website en onder downloads in het menu staat een korte handleiding.

Hierna was het woord aan voorzitster Diana die aandacht vroeg voor de komende ledenvergadering op donderdag 28 februari. Het is belangrijk dat leden ook daar hun gezicht laten zien en steun of feedback aan het bestuur geven. Aansluitend aan de ALV is er een presentatie over alledaagse cybercrime en hoe je dit voor een groot gedeelte kan voorkomen.

Koos vroeg of er nog meer belangstelling was voor “het uitje” naar dierenpark Amersfoort op zaterdag 16 maart. Ook voor dit uitje kun je je nog opgeven. Zie voor bijzonderheden een eerder gemaakt item op de website.

Tot slot van de sprekers vroeg Peter R. of er belangstelling is voor een foto tocht met een boot over de Wieden / Weerribben met Susan Oosterlaar. Deze foto tocht zal ergens in april / begin mei worden georganiseerd. Peter zal hier snel over communiceren via de website.

Voor het overige gedeelte van de clubavond nam Danny Tax ons mee in zij wereld van lange sluitertijden. Aan de hand van vele mooie voorbeelden werd de theorie en de aanpak van een foto met een lange sluitertijd (en soms met een langzame sluitertijd uit de hand) uitgelegd. We hopen op 9 mei de resultaten van alle leden te zien. Wees creatief! Wie nog inspiratie op wil doen kan terecht in de bibliotheek in de Meerpaal waar Danny zijn werk exposeert.