De laatste clubavond van het jaar wordt ook, noodgedwongen, digitaal gehouden. Deze avond staat in het teken van de nieuwste versies van Photoshop en Lightroom. Marian en Sandra zullen aan de hand van een paar foto’s de nieuwe features van deze fotobewerkingsprogramma’s onder de loep nemen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen over deze software. Hopelijk is er voldoende kennis aanwezig om de vragen te beantwoorden of anders uit te zoeken.

Daarnaast de oproep om de foto’s voor de fotowedstrijd met het thema “Feest” digitaal in te leveren via info@fotoclubkiekendief.nl. Tijdens de eerste clubavond van het nieuwe seizoen zal William van Cameranu de foto’s weer van vakkundig jury commentaar voorzien. De foto’s kunnen in elke formaat worden ingezonden maar het liefst onder de 5MB.

Tot slot nog een dringende oproep aan de leden met het verzoek om te kijken of ze de 2 vacatures in het bestuur willen opvullen. Betreft de vacatures penningmeester en algemeen bestuurslid.