De 1e clubavond van het nieuwe seizoen 2019 – 2020 stond in het teken van de zomerstop foto’s. Al sinds jaar en dag wordt het nieuwe fotojaar geopend met foto’s van de leden. Voordat de 26 aanwezige leden met de foto’s aan de slag gingen werd het seizoen geopend door voorzitster Diana. De twee nieuwe leden Els en Vincent werden welkom geheten. Met de hoop en de verwachting dat de website en het forum beter zullen worden gebruikt wenste Diana alle leden een prachtig fotojaar.

Vervolgens was het woord aan Rob Stuart die namens de activiteiten commissie ook iedereen welkom heette en kort het programma doornam. Terug van weggeweest zijn de fotokistjes. Er zijn 7 kistjes gemaakt met daarin 7 verschillende onderwerpen. De kistjes werden deze avond aan de eerste 7 leden uitgereikt die binnen 4 weken een afgedrukte foto (10 bij 15 cm) over het onderwerp in het kistje moeten stoppen waarna de opvolger hier verder op kan borduren. In maart 2020 zullen de foto’s dan worden getoond. 

Hierna schonk Rob aandacht aan een van de komende onderwerpen, A4 fotografie. Het is de bedoeling dat we op de clubavond van 14 november hier mee aan de slag gaan. De leden hebben een mail (Avondprogramma 12 sept 2019) mail ontvangen waarin het e.e.a. staat uitgelegd. 

Na alle uitleg was het tijd voor de foto’s. Dit jaar had de activiteiten commissie er voor gekozen om de leden één of meerdere foto’s te laten afdrukken waardoor er wat meer tijd was om de foto’s te bekijken. Dat onze leden reislustig zijn bleek wel uit de meegebrachte foto’s. Dit ging van de achtertuin in Dronten, het Aviodrome, naar Griekenland, de Oekraine, China, Japan en alles wat daar ongeveer tussen ligt. In totaal werden er 55 foto’s meegebracht waarbij ieder lid een foto van een ander lid mocht uitkiezen en het daarbij behorende verhaal kon vertellen. 

Rond 22.00 uur was de eerste avond een feit. Op 26 september zal oud lid Gideon Buurma een foto presentatie geven over IJsland. Daarnaast zal er aandacht worden geschonken aan de doe activiteit van groot naar klein, verleg je focus. Voor meer bijzonderheden volg de website!