Tijdens de laatste clubavond meldde ik dat onze gastheer, het Denksportcentrum Dronten, zich nog aan het beraden is over de hoogte van de huurgelden. Het bestuur van het DCD neemt daarover in de laatste week van januari een besluit. Dientengevolge neemt ons eigen bestuur daarna een besluit over de hoogte van onze contributie en als er een wijzigingsvoorstel komt stellen we dat, zoals het hoort, vast tijdens de ALV. Dat betekent dat de hoogte van de contributie nog niet vaststaat.

Vandaag kreeg ik van een enthousiast lid reeds de contributie overgemaakt. Dat is op zichzelf prijzenswaardig maar ik weet dus nog niet welk besluit er straks uit de bus komt. Om allerlei reparatiewerk te voorkomen: wacht alsjeblieft op een bericht mijnerzijds over het overmaken van de contributie.  Ik verwacht dat ik jullie daarvoor een betaalverzoek via de Rabobank zend: dat maakt het voor mij makkelijk om de voortgang te bewaken.

Kortom: doe niets en wacht op mijn bericht.

Makkelijker kan ik het niet maken 😊

Dank voor jullie medewerking.

Martien.