Koos

Vorig najaar heeft het bestuur enkele malen gevraagd of er leden zijn die de clubavond van 26 maart wilden invullen. In de LR-groep hebben we daar over gesproken, maar we meenden dat er bij de leden weinig animo zou zijn voor een LR-avond. Niet iedereen gebruikt het programma, dus hoeveel belangstelling kan je verwachten?

Toen ik dat op de clubavond van 12 december zo verwoordde, werd door enkele leden aangegeven dat ze toch wel eens wat meer van dat LR-clubje wilden horen en dus heb ik de uitdaging aangenomen en heb ik een poging ondernomen iets van deze mentorgroep te vertellen. (Zelf gebruik ik liever de naam werkgroep, want ik ben nu ook weer niet zo bedreven in LR dat ik mezelf mentor zou willen noemen.)

Naast een weergave van de wijze waarop we de avonden vulden wil ik ook ingaan op het programma Lightroom. Voor niet-gebruikers misschien een eyeopener; voor gebruikers is er zo nu en dan hopelijk een “o ja, dat is ook zo” moment. En omdat we, ondanks die naam, nu ook druk zijn met Photoshop, zal dat programma zijdelings ook ter sprake komen.

Tot ziens op 26 maart.