Donderdag 11 november hebben weer een clubavond. Deze avond bestaat volledig uit het tonen en bespreken van eigen werk. We beginnen met een eigen bespreek-foto. De bedoeling is dat jullie allemaal een eigen foto meenemen die we in groepjes gaan bespreken. Het hoeft natuurlijk niet je beste foto te zijn (het mag uiteraard wel). Maar bedenk dat een foto bespreken die je graag anders had gemaakt oneindig leerzaam kan zijn.

Vervolgens gaan we de kettingfoto’s presenteren. Ons gezamenlijk project waarbij bijna alle clubleden aan mee gedaan hebben. Mijn complimenten hiervoor. Mijn verzoek is wel, zouden  jullie nog wel even naar jullie ingestuurde kettingfoto willen kijken want we willen graag de rede waarom deze foto zo gemaakt is van jullie horen. 

Als laatste willen we de oudere shoot presenteren. Een heel dankbaar project waarbij een aantal clubleden bewoners van zorgcentrum de Regenboog in Dronten geportretteerd hebben. We zien jullie graag allemaal op onze clubavond. En in verband met de logistiek; Mocht je verhinderd zijn laat dat ons even weten. 

Tot slot hebben jullie ideeën en tips voor andere clubavonden of clubuitjes, dan horen we dat uiteraard graag. Tenslotte maakt input van de leden, de club.

Ik wens jullie namens de Activiteiten-commissie en het bestuur een hele leuke leerzame avond. 

Met vriendelijke groet, 

Marian