Het bestuur en de leden van fotoclub Kiekendief hadden vorige week weinig tijd nodig om de Algemene Leden Vergadering tot een goed einde te brengen. Het bestuur legde verantwoording af voor het gevoerde beleid en de begroting. Hierbij bleek dat alles keurig op orde was en dat de contributie, bij een gelijkblijvend ledenaantal, ook komend jaar niet zal worden hoeven te worden verhoogd. Het thema voor de volgende Kiekendieftrofee betreft “Bloemig”. Er is voor breed onderwerp gekozen om de leden de kans te geven ook in aanmerking te komen voor de trofee. Bloemig is op vele wijze te intepreteren (van bloemen tot de (pizza) bakker). Aansluitend gaf Rob Stuart van de activiteiten commissie al een kijkje in de keuken voor het komende seizoen. Dit biedt weer een veelzijdig programma waarbij ieder fotoclublid wel meerdere dingen van zijn gading kan vinden. Tot slot was er een korte uitleg over de website en het forum. Hierbij bleek maar weer eens dat het plaatsen van een artikel op het forum niet veel tijd en moeite kost.

Na de pauze was er tijd voor de zwart wit foto’s. De vorige maand was er een presentatie gehouden over het maken en bewerken van dit soort foto’s. Veel leden hadden de moeite genomen om de foto’s uit te printen waarna deze door de overige leden werden voorzien van de complimenten en / of de feedback.