Op 28 februari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tevens zal er na afloop van de A.L.V. een presentatie worden gehouden over (het voorkomen van) alledaagse cybercrime. Alle leden hebben inmiddels de stukken voor de A.L.V. ontvangen en de gebruikelijke onderwerpen zoals financiën en de activiteiten commissie zullen worden besproken. Tevens is er voor de leden de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan het bestuur (vragen indien mogelijk gaarne schriftelijk indienen).

Aansluitend aan de A.L.V. zal Martin een presentatie geven over de gevaren van het internet en de vele mogelijkheden van cybercrime via de digitale snelweg. Wat is ransomware, tech support scam, phishing en Tikkie fraude zijn zaken die worden behandeld en waarbij tips worden gegeven om deze te voorkomen. Deze avond is bij uitstek voor de digibeten onder ons omdat alles in Jip en Janneke taal zal worden uitgelegd. Digitale kennis is dus absoluut niet vereist.

Aanvang van de A.L.V. is 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.45 uur. We hopen op een goede opkomst van de leden.