Op donderdag 27 februari wordt de algemene ledenvergadering weer gehouden. Aanvang 20.00 uur (zaal om 19.45 uur open) in ons clubgebouw aan de Oost. Tijdens deze avond legt het bestuur en de activiteiten commissie verantwoording af over het afgelopen jaar en kunnen de leden vragen stellen aan het bestuur en de commissie. Aansluitend aan de ALV zullen de, hopelijk, veel meegebrachte zwart – wit foto’s worden getoond en besproken. Hierbij het volledige programma

Agenda ledenvergadering 27 februari 2020 in het DCD

  1. Opening
  2. Notulen van 2019
  3. Financiën: Financieel jaarverslag 2019 & begroting 2020
  4. Gezocht: Nieuwe kandidaat kascommissie kiezen :(huidige kascontrole door Jolande & Liesbeth).
  5. Nieuw thema voor de Kiekendieftrofee bekend maken.
  6. Website en forum zijn weer up to date. Korte uitleg en gelegenheid tot vragen stellen
  7. Evaluatie huidige locatie
  8. Ingekomen vragen :
  9. Activiteitencommissie: Ontwikkelingen en nieuwe agendapunten Activiteitencommissie
  10. Rondvraag en sluiting ALV.

Na een korte pauze gaan we de zwart – wit foto’s bekijken. Het zou mooi zijn als de foto’s zijn afgedrukt. Het is echter geen voorwaarde evenals het formaat waarin wordt getoond of afgedrukt. Laten we elkaar zien waar we mee bezig zijn is het belangrijkste thema.