Namens het bestuur wil ik 2 leden bedanken voor hun inzet voor Fotoclub Kiekendief. Martien heeft de kas beheerd en gemoderniseerd, hij stopt als lid en draagt zijn penningmeesterschap over aan Sandra. Martin verzorgde menig uitje en de foto’s + stukjes op de website, aan de invulling hiervoor wordt gewerkt! Heren bedankt voor de input tijdens de vergaderingen en de clubavonden. We hopen dat jullie het afscheidskado in gezondheid gaan nuttigen!
Met vriendelijke groet,
Gert Buchner
Secretaris Fotoclub Kiekendief